Hvad er angst?
 

Hvorfor får man angst?

Det at føle angst, nervøsitet eller at være bange, er ikke i sig selv hverken farligt eller unaturligt. Vi mennesker er fødte med evnen til at føle angst. Vi vil ikke have kunnet overleve som race uden denne følelse. Når man opfatter noget som farligt eller truende, aktiveres automatisk kroppens så kaldte ”sympatiske nervesystem”, også kaldt ”kamp-flugt-frys” respons eller ”akut stress respons”. Kroppens energi skal i en fart mobiliseres fra vores indre organer ud til vores muskler. Vi udskiller stresshormoner, såsom adrenalin, hvilket får hjertet til at slå hurtigere og hårdere. Musklerne får dermed mere blod og energi hurtigt. Vi skal gøre os  klare til enten at kæmpe, flygte eller som sidste udvej fryse fast og spille døde. Ikke nok med det, vores hjerne skal også forberedes til kamp eller flugt. Din hjerne bliver mere alert og bliver ekstra opmærksom på mulige farer, så vi ikke overser noget som kan være farligt. 

Vi mennesker har også evnen til at huske, analysere og bearbejde det vi har oplevet som truende. Vi skal kunne forudse situationer som kan bringe os eller vores afkom i fare. Vi har med andre ord fået evnen til at gruble og bekymre os. Set i det evolutions psykologiske perspektiv, kan man jo sige, at angst er en meget god psykisk og fysisk overlevelses mekanisme som vi har nedarvet fra vores forfædre. 

 

Når angst bliver til et problem

Nogle gange, kan denne gamle overlevelses mekaniske, virke uhensigtsmæssigt i vores moderne samfund. Det som gør at vi oplever noget som truende eller farligt i dag, er ikke længere store farlige rovdyr. Det vi mennesker oplever som farligt og truende er naturligvis individuelt, men handler mange gange om det at ikke føle sig god nok, at skulle præstere noget foran andre, at møde nye mennesker, at blive forladt, at blive syg. Ja, listen kan gøres lang. 

 

Men er det ikke godt at bekymre sig lidt for det at præstere noget foran andre eller møde nye mennesker? 

Jo, det i sig selv er heller ikke noget problem, hvis man oplever en let grad af nervøsitet og bekymringer i en afgrænset periode. Det kan være med til at skærpe vores evne til at fokusere og forbedre vores præstation eller være lidt ekstra ”på” når vi møder nye mennesker. Der hvor det bliver problematisk med angst er, når man oplever en uhensigtsmæssigt højt angstniveau og når grublerier og bekymringerne kommer til at fylde for meget i vores hverdag. 

 

Hvornår er man for nervøs og bekymrer sig for meget?

Man kan ikke tage en blodprøve eller scanne en hjerne og deraf konkludere hvorvidt man grubler eller bekymrer sig for meget.  Man kan derimod tale med en læge, psykiater eller psykolog og  svare på nogle spørgsmål om sine bekymringer, grublerier og adfærd. Baseret på de svar man selv har givet, kan lægen, psykiateren eller psykologen se om man evt. har et angstniveau som er ”højt nok” til en specifik diagnose. 

En diagnose kan hjælpe dig til at får tilskud til behandling, men ellers er det op til dig selv at afgøre hvornår dine bekymringer fylder for meget. Det er også op til dig selv at vurdere når du har brug for hjælp til at komme af med din angst eller dine bekymringer. 

 

Hvordan kommer man af med sin angst?

Det findes uendeligt mange teorier om hvordan man kan komme af med sin angst. Min erfaring er dog, at det faktisk ikke altid behøver være så svært og tidskrævende. Mange af mine klienter oplever en klar forbedring allerede efter 3 - 4 sessioner. Jeg arbejder ud fra den Metakognitive teori og metode. Det er en ny psykologisk retning med solid forskning bag sig. Her arbejder vi ikke så meget med hvad det er du er nervøs for, men hvordan du forholder dig til det ubehag du oplever. Det gør man fordi det er meget effektivt. Lad mig prøve at forklare hvorfor.

 

Fælles for dem som oplever for meget angst er, at man bekymrer sig rigtig meget. En stor del af dagen går til at bekymre sig om noget man er bange for skal ske i fremtiden. Mange bekymrer sig også for det at man bekymrer sig. Tankerne kører i ring og kredser typisk om de samme ting, om og om igen. Det er i virkeligheden her både roden til det onde og løsningen ligger – nemlig i den tid du bruger på at bekymre dig. Jo mere du bekymrer dig, jo værre bliver det, og jo mere du prøver at undgå angsten, jo værre bliver det.

 

For at komme af med din angst, skal du gøre noget du ikke har prøvet før. Fra at have fokuseret meget på det vi er bange for og på ens bekymringer, skal vi ganske enkelt lade bekymringerne passe sig selv – UDEN at gøre noget ved dem... Lyder det underligt ? Bare rolig, det er lige præcis det her vi arbejder med i terapien. Vi arbejder med at genkende det som trigger vores bekymringer og angst. Det gør vi fordi vi skal lære os at ikke respondere på denne type tanker eller følelser. Vi skal øve os i, at ikke bruge så meget opmærksomhed på dem, at ikke lade os blive helt opslugte af denne type negative tanker og følelser. Hvad tænker du om det? Tænker du det vil øge eller mindske dit angst niveau? Du kan sagtens prøve det derhjemme. Prøv at lade dine bekymringer være. Lad dem passe sig selv og rette din opmærksomhed til det du har gang i lige nu. Det betyder ikke at du skal skubbe dine bekymringer væk eller at du skal prøve at undgå dine bekymringer. Bare lad dem være. Se hvad det sker :0)

 

Det er naturligvis lettere hvis du kommer nogle sessioner i terapi. Her sætter vi lidt flere ord på dine tanker og følelser. Vi laver nogle praktiske øvelser som giver dig en bedre forståelse for din angst og dine tankerprocesser. Du får også en række redskaber som du kan bruge i din dagligdag. De her redskaber vil hjælpe dig til at forholde dig på en helt anden måde til dine tanker og følelser.