Psykoterapi

 

Hvad er psykoterapi?

Man kan komme psykiske udfordringer til livs på forskellige måder. En måde vil være at bruge medicin, en anden måde vil være at bruge samtaler med en professionel som bruger en specifik terapeutisk metode. Det er denne type "professionelle" samtaler man kan kalde for psykoterapi. Psykoterapi er med andre ord behandling af psykisk mistrivsel. 

Man kan også bruge psykoterapi til at optimere sin livskvalitet og forebygge psykisk belastning af forskellig art, for eksempel stress. Man behøver hverken føle sig "syg" eller have nogen form for diagnose for at have glæde at psykoterapi. Mange mennesker har stor glæde af at komme en session eller to, bare for at drøfte stort og småt som nogle gange kan fylde lidt for meget. Det findes nemlig mange gode og lette metoder man bruge for at reducere den tid vi bruger på ukontruktive og negative tanker og følelser.  

De metoder jeg bruger, er primært med de nye evidensbaserede kognitive metoder, metakoignitiv terapi og ACT.  Her tager man udgangspunkt i hvordan du har det lige nu og hvad du kan gøre for at få det bedre femadrettet. Vi bruger ikke så stor del af terapien på at tale om din barndom eller hændelser som er sket for lang tid siden, med mindre du selv føler du har brug for det. Vi forholder os i højere grad til det som foregår i dig lige her og nu. Vi forholder os heller ikke til eventuelle diagnoser. Det er din oplevelse som er det centrale for terapien. Hvis du mener, at du bekymrer dig for meget eller føler dig nedstemt, så er det det terapien skal handle om.

Hvad handler de nye kognitive metoder om?

Flere nye studier indenfor området, peger på, at det ikke er hvad vi tænker og føler, men hvordan vi forholder os til det, vi tænker og føler, som kan skabe problemer og psykisk mistrivsel. Vi arbejder derfor ikke i så stor udstrækning med hvad du tænker, eller indholdet i dine tanker, men hvad du stiller op med de tanker og følelser som nu engang dukker op. Det betyder at vi fokuserer på hvordan du i fremtiden kan forholde dig på en mere hensigtsmæssig måde til de negative tanker og følelser. Dette vil have en afgørende betydning for din psykiske trivsel og ruster dig til at møde andre psykiske udfordringer man i fremtiden kan løbe ind i, på en yderst effektiv måde.

En af de kognitive metoder jeg bruger er den metakognitive metode. Terapiformen er udviklet af professor Adrian Wells, (Psykopatologi, University of Manchester, England). De videnskabelige studier af metodens effekt, som efterhånden er mange, viser særdeles gode resultater. Den Britiske sundhedsstyrelse (NICE) anbefaler metakognitiv terapi som den bedst virkende behandlingsform for generaliseret angst og social fobi. Metoden er transdiagnostisk. Det betyder at den egner sig til de fleste psykiske lidelser1, 2.

Metakognitioner betyder egentlig ikke andet end tanker om tanker. Det er ikke et nyt begreb, men blev brugt allerede af Sokrates (465 f.Kr). Man anerkender også metakognitioners betydning i den klassiske kognitive adfærdsterapi såvel som andre nyere kogntivie terapimetoder. 

Det er en ret styret terapiform, og jeg vil stille en hel del spørgsmål undervejs. Den er også baseret på oplevelser. Vi vil derfor lave en masse øvelser som gør at du vil kunne ”mærke” metoden og forstå den ”helt ned i maven”.  Metoden er også interaktiv på den måde, at man får hjemmeopgaver som skal øves til næste terapisession. Selv om det er en kortvarig terapi, vil resultatet alligevel være afhængigt af, hvor meget man får øvet sig på sine hjemmeopgaver. Det er nemlig der det virkelige arbejde ligger….. :0)