Gruppeforløb

Metakognitiv terapi og coaching egner sig særdeles godt til gruppeforløb. Det er ikke brug for at dele svære private oplevelser med de andre eller sige noget man ikke har lyst til. Gruppeforløbene handler mere om at tilegne sig en forståelse for metoden og, at kunne applicere den på sine egne problematikker. Vi laver øvelser sammen, hvor deltagerne får fornemmelsen af hvordan metoden og de forskellige redskaber kan bruges. Et forløb strækker sig over 6 sessioner fordelt på 6 dage. En dags undervisning varer ca 2-3 timer. Dette aftales dog individuelt, da behovene varierer alt efter gruppens størrelse og baggrund. Hvis det er flere end 5 - 7 deltagere, vil vi være 2 undervisere på holdet. Her arbejder jeg sammen med Psykoterapeuterne.com, som vil supplere med en underviser. Det gør vi for at sikre, at alle deltagere får nødvendig support og støtte. 

Eftersom det er tale om en trans diagnostisk metode, kan sammensætningen af gruppen være blandet. Deltagerne behøver altså ikke have samme type udfordringer for at kunne deltage i den samme gruppe. Prisen per deltager bliver selvfølgelig også lavere i et gruppeforløb i forhold til individuelle samtaler. Prisen varierer i forhold til gruppens størrelse.